พระครูกิตติคุณาทร (คุณาเทพ สุภาจาโร) | พระสังฆาธิการ

พระครูกิตติคุณาทร (คุณาเทพ สุภาจาโร)


 
วัด วัดอาทรรังสฤษฎิ์
ท้องที่ สตูล
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท


VIEW : 1,686

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นโท

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น เจ้าคณะอำเภอละงู
พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดสตูล [1]
 เจ้าอาวาสวัดอาทรรังสฤษฎิ์

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ที่ พระครูกิตติคุณาทร

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระครูกิตติคุณาทร วัดอาทรรังสฤษฎิ์ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดสตูล
เพจ หลวงปู่คง วัดอาทรรังสฤษฎิ์ พระครูอาทรขันติคุณ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook