พระมหาวิสารท์ กิตฺติโสภโณ ป.ธ.๗ | พระสังฆาธิการ

พระมหาวิสารท์ กิตฺติโสภโณ ป.ธ.๗


 
วัด วัดทัพป่าจิก
ท้องที่ มหาสารคาม
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๗, ศน.บ.


VIEW : 536

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

เปรียญธรรม ๗ ประโยค
ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ
 เจ้าอาวาสวัดทัพป่าจิก
 รองเจ้าคณะอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook