พระครูปลัด ประสาทพร มหาปุญฺโญ | พระสังฆาธิการ

พระครูปลัด ประสาทพร มหาปุญฺโญ


 
เกิด ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๓
อุปสมบท ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๘
ลาสิกขา ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
วัด วัดบางหญ้าแพรก
ท้องที่ สมุทรปราการ
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.บส., พธ.บ., พธ.ม.


VIEW : 2,177

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูปลัด ประสาทพร มหาปุญฺโญ มีนามเดิมว่า ประสาทพร รอดเสถียร เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๓ ปีชวด บิดาคุณพ่อชุบ รอดเสถียร มารดาคุณแม่แถม รอดเสถียร


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ ณ วัดบางหญ้าแพรก โดยมี พระครูสมุทรสารคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์, พระอาจารย์จำนงค์ พระกรรมวาจารย์, พระอธิการนิตย์ พระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
พ.ศ. ๒๕๖๒ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (พธ.ม.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดบางหญ้าแพรก
แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook