เจ้าอธิการเสฎฐวุฒิ สนฺตจิตฺโต | พระสังฆาธิการ

เจ้าอธิการเสฎฐวุฒิ สนฺตจิตฺโต


 
เกิด ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๐
อายุ ๓๖ ปี
อุปสมบท ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
พรรษา ๑๓
วัด วัดสีแสงสิงห์มีพร
ท้องที่ มหาสารคาม
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พธ.บ.


VIEW : 603

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 รองเจ้าอาวาสวัดสีแสงสิงห์มีพร
 เจ้าคณะตำบลเขวาไร่ เขต ๒ที่มา


วัดแสงศรีสิงห์มีพร บ้านหนองสิม

ผู้แนะนำข้อมูล


สนง.เจ้าคณะตำบล เขวาไร่เขตสอง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook