พระครูพิทักษ์อัมพวัน (สั้น อติชาคโร) | พระสังฆาธิการ

พระครูพิทักษ์อัมพวัน (สั้น อติชาคโร)


 
เกิด ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๗
อายุ ๖๙ ปี
อุปสมบท ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗
พรรษา ๕๐
วัด วัดอัมพวนาราม
ท้องที่ มหาสารคาม
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พธ.บ.


VIEW : 1,204

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าคณะตำบลแพง เขต ๒
 เจ้าอาวาสวัดอัมพวนาราม

สมณศักดิ์


๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ที่ พระครูพิทักษ์อัมพวัน

ที่มา


วัดแสงศรีสิงห์มีพร บ้านหนองสิม

ผู้แนะนำข้อมูล


สนง.เจ้าคณะตำบล เขวาไร่เขตสอง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook