พระราชรัตนาภรณ์ (บุญช่วย กมฺมสุโภ ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระราชรัตนาภรณ์ (บุญช่วย กมฺมสุโภ ป.ธ.๖)


 
เกิด ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๑
อายุ ๖๙ ปี
อุปสมบท ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๓
พรรษา ๔๗
มรณภาพ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
วัด วัดแก้วฟ้าจุฬามณี
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, B.A., M.A.


VIEW : 1,530

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชรัตนาภรณ์ มีนามเดิมว่า บุญช่วย บูชา เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๑ ที่บ้านเลขที่ ๑๒๑ หมู่ ๑ บ้านดอนกระเบื้อง ตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ครอบครัวมีอาชีพทำนา


บรรพชาอุปสมบท

     ในช่วงวัยเยาว์ บรรพชาที่วัดบางสาม ตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ขณะเป็นสามเณรได้ศึกษาเล่าเรียน พ.ศ. ๒๕๑๒ สามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอก และสอบได้เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดสองพี่น้อง

     จนเมื่ออายุครบ ๒๒ ปี เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๓ ณ วัดบางสาม โดยมี พระครูอุภัยภาดาทร (หลวงพ่อขอม) วัดไผ่โรงวัว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์, พระโกวิท โกวิโท วัดสองพี่น้อง ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระมหาสอิ้ง สิรินนฺโท (พระธรรมพุทธิมงคล วัดป่าเลยไลยก์) วัดสองพี่น้อง เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า กมฺมสุโภ หมายถึง ผู้มีหน้าที่การงานอันสะอาด


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๑๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๒๖ Bachelor of Arts (B.A.)
พ.ศ. ๒๕๒๘ Master of Arts (M.A.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าจุฬามณี
พ.ศ. ๒๕๒๒  เป็น เจ้าคณะแขวงถนนนครไชยศรี - บางซื่อ เขต ๓
พ.ศ. ๒๕๒๓  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็น รักษาการเจ้าคณะเขตบางซื่อ
พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็น เจ้าคณะเขตบางซื่อ
 ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบางโพโอมาวาส
 ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบางโพโอมาวาส

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก ที่ พระครูศรีรัตนคุณ
พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะแขวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะเขต ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะเขต ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระรัตนเมธี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนาภรณ์ อาทรศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๑๕ ข, ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙, หน้า ๙
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๙, ตอนที่ ๖ ข, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕, หน้า ๖
เพจ พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย
ข่าวสด


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook