พระครูวินัยธร ทองดี ธมฺมธีโร | พระสังฆาธิการ

พระครูวินัยธร ทองดี ธมฺมธีโร


 
มรณภาพ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
วัด วัดส้มเกลี้ยง
ท้องที่ ตาก
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 858

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล



แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook