พระสมชาติ สุภจิตฺโต | พระสังฆาธิการ

พระสมชาติ สุภจิตฺโต


 
อุปสมบท ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒
พรรษา ๑๕
วัด วัดสะอาด
ท้องที่ ขอนแก่น
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ประโยค ๑ - ๒


VIEW : 736

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


อุปสมบท

      อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ วัดศิริชัย ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พระครูอดุลชัยคุณ วัดศิริชัย ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูสุมงคลสังฆกิจ วัดสุมังคลาราม ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นพระกรรมวาจาจารย์, พระครูภัทรสารวิมล วัดหนองโปร่ง ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๗ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านไพล ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. ๒๕๕๘ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดสะอาด คณะจังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๕๙ สอบได้ ประโยค ๑ - ๒ สำนักเรียนวัดสะอาด คณะจังหวัดขอแนก่น

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะอาด
 เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอมัญจาคีรีที่มา


สำนักงานเจ้าคณะอภเภอมัญจาคีรี


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook