พระเทพสุตเมธี (บุญธรรม สุตธมฺโม ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระเทพสุตเมธี (บุญธรรม สุตธมฺโม ป.ธ.๙)


 
เกิด ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๘
อายุ ๗๘ ปี
อุปสมบท ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๘
พรรษา ๕๙
วัด วัดมหรรณพาราม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙


VIEW : 3,740

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระเทพสุตเมธี มีนามเดิมว่า บุญธรรม บุญมี เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๘ ปีระกา ณ บ้านเลขที่ ๑๗ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางพึ่ง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี บิดา นายดี บุญมี มารดา นางใบ คำลือ


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๘ ณ วัดคุ้งท่าศาลา ตำบลบางพึ่ง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยมี พระครูสนิธวินัยการ วัดท่าโขลง ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการชื่น ปรกฺกโม วัดคุ้งท่าเลา ตำบลบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการทองหล่อ สุวณฺโณ วัดท่าช้าง ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม
พ.ศ. ๒๕๒๖  เป็น พระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหรรณพารามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหรรณพารามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดมหรรณพารามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น พระอุปัชฌาย์วิสามัญ

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีธรรมเมธี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุตกวี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสุตเมธี ศรีวิสุทธินายก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๖ , ตอนที่ ๒๓ ข , ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๒, หน้า ๙
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๕, ตอนที่ ๓ ข, ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑, หน้า ๔
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๒๒ ข, ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙, หน้า ๒
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
กลุ่ม สมณฐานันดรศักดิ์ พระสงฆ์ไทย
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหรรณพาราม พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดมหรรณพาราม พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งพระสังฆาธิการเป็นพระอุปัชฌาย์วิสามัญ
ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดลพบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๒๘-๒๙


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook