พระสงฆ์ ภาค๕ - พระสังฆาธิการ

ภาค๕


พระครูศรีสุธรรมาภรณ์
(ยงยุทธ อริยวํโส ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก
เจ้าอาวาสวัดมะขามเตี้ย
รายละเอียด


พระครูศรีสุทธิคณารักษ์
(จุติพร ป.ธ.๖)
เจ้าคณะอำเภอแม่ระมาด
เจ้าอาวาสวัดท่่าปุย
รายละเอียด


พระครูศุภกิจจาภิมณฑ์
(นวล)
เจ้าคณะอำเภอวังทอง
เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วประชานุรักษ์
รายละเอียด


พระครูอุปถัมภ์สันติคุณ
(เสนอ)
เจ้าคณะอำเภอชาติตระการ
เจ้าอาวาสวัดโพนไทรงาม
รายละเอียด


พระครูไพโรจน์ศาสนคุณ
(สมบูรณ์ วิสารโธ)
เจ้าคณะอำเภอบ้านด่านลานหอย
เจ้าอาวาสวัดลานหอย
รายละเอียด


พระครูอดุลธรรมสาร
(บัญญัติ โอภาโส)
เจ้าคณะอำเภอเนินมะปราง
วัดศรีมงคล
รายละเอียด


พระครูพิศาลจริยธรรม
(มงคล ปคุโณ)
เจ้าคณะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
เจ้าอาวาสวัดวังกะพี้
รายละเอียด


พระครูอนุกูลวรการ
(สมนึก ผาสุกาโม ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภออุ้มผาง
เจ้าอาวาสวัดดอนแก้ว
รายละเอียด


พระมหากายสิทธิ์ สิทฺธาภิภู ป.ธ.๙
รองเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย
เจ้าอาวาสวัดบึงครอบศรัทธาราม
รายละเอียด


พระมหาสกุล โกสโล ป.ธ.๙
เจ้าคณะตำบลวังพิณพาทย์
เจ้าอาวาสวัดป่าข่อย
รายละเอียด


พระมหาสิทธิชัย ปริยตฺติเมธี ป.ธ.๙
เจ้าคณะตำบลเมืองสวรรคโลก
รองเจ้าอาวาสวัดหนองโว้ง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาสุธีร์ อิสฺสโร ป.ธ.๙
เจ้าคณะตำบลศรีนคร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูวรดิตถ์คณารักษ์
(อนันต์ อภิปุญฺโญ)
เจ้าคณะอำเภอฟากท่า
เจ้าอาวาสวัดกกต้อง
รายละเอียด


พระครูสุธรรมวโรทัย
(สถิตพงษ์ ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอกงไกรลาศ
เจ้าอาวาสวัดคุ้งยาง
รายละเอียด


พระครูอภัยธรรมโสภณ
(สายันต์ สญญโม)
เจ้าคณะอำเภอนครไทย (ธ)
เจ้าอาวาสวัดอภัยสุพรรณภูมิ
รายละเอียด


พระครูวิบูลสิทธิธรรม
(บุญชัย จนฺทธมฺโม)
เจ้าคณะอำเภอบางระกำ
เจ้าอาวาสวัดหนองพยอม
รายละเอียด


พระครูสุธรรมปัญญาภรณ์
(จงรักษ์)
เจ้าคณะอำเภอบางระกำ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดบางระกำ
รายละเอียด


พระครูไพบูลย์ชัยสิทธิ์
(เสนาะ)
เจ้าคณะอำเภอศรีสัชนาลัย
เจ้าอาวาสวัดชัยสิทธาราม
รายละเอียด


พระครูวีรศาสน์ประดิษฐ์
(ศรีรอด ฐานวีโร)
เจ้าคณะอำเภอบ้านโคก
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัยศรี
รายละเอียด


พระครูศุภกิจจาภิรัต
(สมโชค ตาณรโต)
เจ้าคณะตำบลหนองแขม
เจ้าอาวาสวัดคลองตาล
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın