พระสงฆ์ ภาค๕ - พระสังฆาธิการ

ภาค๕


พระครูไพโรจน์สิทธิคุณ
(แปลก)
เจ้าอาวาสวัดใหม่ทรายมูล
รายละเอียด


พระครูพิสณฑ์กิจจานุกิจ
(รวม)
เจ้าอาวาสวัดทับยายเชียง
รายละเอียด


พระครูอุดมฐานานุยุต
(บุญเสริม)
เจ้าอาวาสวัดตาลสุวรรณ
รายละเอียด


พระครูวิลาสสีลาจาร
(ลำยงค์)
เจ้าอาวาสวัดหนองแขม
รายละเอียด


พระครูสถิตธรรมประคุณ
(ยงยุทธ)
เจ้าอาวาสวัดเจริญราษฎร์
รายละเอียด


พระครูประสุตปัญโญภาส
(นุกูล)
เจ้าอาวาสวัดหัววังกร่างวนาราม
รายละเอียด


พระครูสุนทรขันตยาภิรม
(สมทรง)
เจ้าอาวาสวัดปากพิงตะวันออก
รายละเอียด


พระครูวิฑูรธรรมโสภณ
(เริง)
เจ้าอาวาสวัดหนองหม้อแกง
รายละเอียด


พระครูพิพัฒน์สุตากร
(บุญมี ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดโบสถ์
รายละเอียด


พระครูโกศลยติกิจ
(ไพร)
เจ้าอาวาสวัดบานชื่น
รายละเอียด


พระครูโอภาสกันตศีล
(ฐาม์ส่งแสง ยนฺตสีโล)
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
รายละเอียด


พระครูสถิตวรวัตร
(สุวิทย์)
เจ้าอาวาสวัดคลองวังทอง
รายละเอียด


พระครูมงคลสาธุกิจ
(เจริญ)
เจ้าอาวาสวัดบ้านซ่าน
รายละเอียด


พระครูไพโรจน์ประภากร
(สมบุญ)
เจ้าอาวาสวัดโป่งฝาง
รายละเอียด


พระครูวิทิตปัญญาคม
(เอกลักษณ์)
เจ้าอาวาสวัดทุ่งมหาชัย
รายละเอียด


พระครูพิพัฒน์ธรรมคุณ
(ธวัชชัย ชยธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดบ้านเด่น
รายละเอียด


พระครูมนูญวรกิจ
(สมยศ)
เจ้าอาวาสวัดประดาง
รายละเอียด


พระครูโฆสิตธรรมธาดา
(มงคล โฆสธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดแม่หละ
รายละเอียด


พระครูพินิตปัญญาสาร
(สมควร)
เจ้าอาวาสวัดท่านา
รายละเอียด


พระครูประภัศร์ธรรมวิจิตร
(ธีรพงศ์)
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอแม่ระมาด
เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิต
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın