ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ต - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดภูเก็ต แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูเมตตาภิรม (วิรัตน์ อตฺถธมฺโม)
เจ้าคณะอำเภอเมืองภูเก็ต
เจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง
จล.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูสุวรรณธรรมวินิจ (วิรัตน์ )
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรีเขต
จร.ชอ.
  พระครูสุพจน์ธรรมาทร (ปิยะพงษ์ )
เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูรัษฎากิจจาภิวัฒน์ (ประยุต )
เจ้าอาวาสวัดรัษฏาราม
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูการุญกิจจานุยุต (ประเวศน์ )
เจ้าอาวาสวัดเชิงทะเล
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูบรรพตสารธรรม (ชาตรี กนฺตสีโล)
เจ้าอาวาสวัดเขารังสามัคคีธรรม
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูกิตติญาณโกวิท (อมรศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร
จร.ชท.
  พระครูโอภาสศิลปคุณ (นำศิลป์ )
เจ้าอาวาสวัดแขนน
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพรหมประภัสสร
เจ้าคณะอำเภอถลาง
เจ้าอาวาสวัดเทพวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูลัฎฐิธรรมรัต (ปราโมทย์ )
เจ้าอาวาสวัดลัฎฐิวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาทรธรรมคุณ (วรรณา อคฺควณฺโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลตลาดเหนือ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิชิตสังฆไพโรจน์ (แผ้ว อภินนฺโท ป.ธ.๓)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกะทู้
เจ้าอาวาสวัดอนุภาษกฤษฎาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรสิริวัฒน์ (จ้อย ญาณธโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลศรีสุนทร
เจ้าอาวาสวัดศรีสุนทร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาทรสุวรรณกิจ
เจ้าคณะตำบลกะทู้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัตยานุยุต (แนบ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลตลาดใหญ่
เจ้าอาวาสวัดวิชิตสังฆาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์ (เติม ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลฉลอง
เจ้าอาวาสวัดกิตติสังฆาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโฆษิตวิหารธรรม
เจ้าอาวาสวัดโฆษิตวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถิรธรรมมงคล
เจ้าอาวาสวัดสะปำธรรมาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนิตวิหารการ
เจ้าอาวาสวัดขจรรังสรรค์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูครุกิจจานุการ
เจ้าอาวาสวัดนาคาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกวิทวินัยสาร (เชย จิตฺตสีโล ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกะทู้
เจ้าอาวาสวัดกะทู้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิปัญญากร
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรีวงก์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสัทธาวราภิยุติ
เจ้าอาวาสวัดมงคลวราราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรศุภการ
เจ้าคณะตำบลเทพกระษัตรี
เจ้าอาวาสวัดพระนางสร้าง
ไม่ทราบข้อมูล

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูจารุธรรมพินิจ (เสมียน )
เจ้าคณะตำบลตลาดใหญ่ เขต ๑ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook