เพิ่มตำแหน่ง - พระสังฆาธิการ

...

  ...
นพพล ใจจันทร์
18 กันยายน เวลา 11:20 น.

เพิ่มตำแหน่ง

1.พระสิทธิวชิรานุกุล (นิกร สิริปญฺโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่               เป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2566

2.พระครูพิทักษ์พัฒนาทร (จรัญ ฐิตปญฺโญ) วัดอัมพวัน ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เป็นรองเจ้าคณะอำเภอเชียงดาว

ปี พ.ศ.2566