พระสงฆ์ - พระสังฆาธิการ

...

  ...
ยุทธนา อุดงษ์
31 สิงหาคม เวลา 00:43 น.

พระสงฆ์

พระวีระ โชตวีโร  อายุ ๗๕ พรรษา ๑๑ วิทยฐานะ นักธรรมโท วัดราษฎร์นิมิต

ดำรงตำเเหน่ง

   รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิมิต ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๐๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   รักษาการเจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิมิต ๐๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - ปัจจุบัน

วัดราษฎร์นิมิต 

ท้องที่ สระเเก้ว

สังกัด มหานิกาย

...