แก้ไขตำแหน่ง - พระสังฆาธิการ

...

  ...
นพพล ใจจันทร์
17 สิงหาคม เวลา 11:49 น.

แก้ไขตำแหน่ง

1.พระครูวิสุทธิธรรมภาณี วัดวิเชตร์มณี อ.แม่สาย จ.เชียงราย เป็นเจ้าคณะอำเภอแม่สาย ปี พ.ศ.2565