แก้ไข - พระสังฆาธิการ

...

  ...
นพพล ใจจันทร์
15 สิงหาคม เวลา 10:49 น.

แก้ไข

1.พระครูวรคุณพิพัฒน์ (กำพล คุณวโร) เจ้าอาวาสวัดดอกแดง เป็นรองเจ้าคณะตำบล ป่าป้อง-สง่าบ้าน ปี2566

2.พระมหาธิติวุฒิ ญาณวีโร เจ้าอาวาสวัดดอยปล่อยนก เป็นรองเจ้าคณะตำบล แม่โป่ง-แม่ฮ้อยเงิน ปี2566