แก้ไขข้อมูล + อัพเดตข้อมูล - พระสังฆาธิการ

...

  ...
นวพล วงศ์สิริ
12 สิงหาคม เวลา 10:40 น.

แก้ไขข้อมูล + อัพเดตข้อมูล

แก้ไขอัพเดตข้อมูล และรูปภาพ

๑. พระครูวินัยธรวชิรวิทย์ อาทิจฺโจ เป็นพระครูปลัดวชิรวิทย์ อาทิจฺโจ  พระครูปลัดของพระราชาคณะ ชั้นเทพ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดปางถ้ำ

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ย้ายมาสังกัด ณ วัดปางถ้ำ ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา