แก้ไข - พระสังฆาธิการ

...

  ...
นพพล ใจจันทร์
4 สิงหาคม เวลา 16:09 น.

แก้ไข

1.พระครูสิริวุฒิกร ป.ธ.๕ รองเจ้าคณะอำเภอสันป่าตอง เจ้าอาวาสวัดโรงวัว เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสันป่าตอง