แก้ไข - พระสังฆาธิการ

...

  ...
นพพล ใจจันทร์
26 กรกฎาคม เวลา 15:15 น.

แก้ไข

1.พระราชรัชมุนี
(นิมิต สิขรสุวณฺโณ ป.ธ.๙) เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ รูปที่4 ปี2566