แก้ไข - พระสังฆาธิการ

...

  ...
นพพล ใจจันทร์
25 กรกฎาคม เวลา 11:59 น.

แก้ไข

1.พระครูวิรุฬห์ธรรมกิจ เจ้าคณะตำบลบ้านแป้น เจ้าอาวาสวัดบ้านเส้ง มรณะภาพ