มรณะภาพ - พระสังฆาธิการ

...

  ...
นพพล ใจจันทร์
22 กรกฎาคม เวลา 15:04 น.

มรณะภาพ

1.พระครูอุปถัมภ์กิจจานุกูล
(อนุรักษ์)เลขานุการเจ้าคณะอำเภอสะเมิง วัดงาแมง มรณะภาพ

2.พระครูปัญญาพิลาศ
(คำกอง โชติปญฺโญ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลแม่สอย เจ้าอาวาสวัดแม่สอย มรณะภาพ

3.พระครูวินัยธร สุรพล สุชาโต เจ้าอาวาสวัดปางไฮ มรณะภาพ