พระครูสัทธาวราภิยุต - พระสังฆาธิการ

...

  ...
พระครูศรีกิตยาะร
10 มีนาคม เวลา 19:52 น.

พระครูสัทธาวราภิยุต

พระครูสัทธาวราภิยุต
(พาสิทธิ์ ฐิตปุญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลเทพกระษัตรี
เจ้าอาวาสวัดมงคลวราราม(วัดในยาง)
ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

...