เพิ่มเติม - พระสังฆาธิการ

...

  ...
พระมหาชิต กุมบุรี
28 พฤศจิกายน เวลา 19:59 น.

เพิ่มเติม

พระครูบัณฑิตธรรมาลังการ
(ประสิทธิ์)

เจ้าคณะอำเภอสะเดา

เจ้าอาวาสวัดยางทอง

...