เพิ่มเติม - พระสังฆาธิการ

...

  ...
พระมหาชิต กุมบุรี
3010 นาที

เพิ่มเติม

พระครูบัณฑิตธรรมาลังการ
(ประสิทธิ์)

เจ้าคณะอำเภอสะเดา

เจ้าอาวาสวัดยางทอง

...