พระครูพิศาลพิพัฒนคุณ (ประยุธ นิมฺมโล) - พระสังฆาธิการ

...

  ...
สามเณรฐิติวุฒิ ตานาคา
2 สิงหาคม เวลา 16:15 น.

พระครูพิศาลพิพัฒนคุณ (ประยุธ นิมฺมโล)

เจ้าคณะตำบลวังแก้ว กิตติมศักดิ์

วัดบ้านฮ่าง