แจ้งเพิ่มรายชื่ิอเจ้าอาวาส - พระสังฆาธิการ

...

  ...
ธานี รัตตเนตร
15 มิถุนายน เวลา 13:55 น.

แจ้งเพิ่มรายชื่ิอเจ้าอาวาส

พระปลัดสุรชัย จตฺตมโล

เจ้าอาวาสวัดบ้านฉลองชัย

280 ม.4 ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

...