แจ้งชื่อและตำแหน่งใหม่ - พระสังฆาธิการ

...

  ...
พระมหาสินชัย ธมฺมโชโต
11 พฤษภาคม เวลา 18:22 น.

แจ้งชื่อและตำแหน่งใหม่

พระมหาสินชัย ธมฺมโชโต ป.ธ.๗

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย

เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๒

ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดท่ามะปราง